Pro autory

Úprava textu a zasílání fotozáběrů pro magazín POTÁPĚČ BUDDY

Pro publikování přijímáme pouze texty a fotozáběry původní, tedy jinde nepublikované!Redakční rada přijímá články psané v MS Word, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, v rozsahu stran dle dohody předem, při řádkování 1,5.

K textu je nutné přiložit fotografie (využijte pro to pouze tento web www.wetransfer.com. K fotografiím přiložte autory fotografií, kteří souhlasí s publikováním jejich záběrů a kontakt na ně. V případě velkých souborů (od 20MB více) přiložte prosím ke všem fotografiím náhledové jpg do 5 MB! Děkujeme. Současně přiložte k fotografiím popisky s českou diakritikou, nejlépe na konec souboru s textem ve Wordu.

AUTOŘI PŘEDÁNÍM ČLÁNKU odpovídají za jeho původnost, řádné uvedení citací a za to, že článek nebyl a není uveřejňován v jiném médiu (tisk či Internet).

K zaslaným materiálům prosím přidejte:

Zaslané články má právo redakce publikovat v

tištěném časopise Buddy Potápění anebo na webu buddymag.cz, popř. na svých nebo sesterských jiných a dalších webech.

Redakce si vymezuje právo i zaslané materiály nepublikovat. Důvody neuveřejnění sděluje redakce na požádání autora.

  • Popisky k zaslaným fotografiím - tj. název souboru + popisek
  • Jméno a příjmení autora textu, autora fotografií
  • Rodné číslo autora
  • Telefonické spojení
  • E-mail adresu
  • Číslo účtu (pokud nemáte, tak kamennou adresu)
  • Datum vyhotovení textu (pokud se liší i doba, o které píšete, tak také)


Využijte kontroly pravopisu ve Wordu:
v nabídce Nástroje - Možnosti - Pravopis - Automatická kontrola pravopisu.

Pokud si nevíte s češtinou rady, najděte si pravopis na netu.

Pravidla najdete na:Ověřujte si data, která uvádíte!Hlavně názvy a faktografické údaje v článku.

Digitální fotografie přijímáme přes wetransfer.com nebo na CD či DVD, pouze ostré o rozlišení minimálně 300 dpi o velikosti min 20*30 cm. Na titulku, celostranu či dvoustranu lépe 600 dpi. Diapozitivy nebo v případě nejvyšší NOUZE i klasické fotografie v minimální velikosti 20*30 lesklé poštou doporučeně na adresu redakce. Posílejte pouze své vlastní záběry!

Žádná část publikovaného materiálu nesmí být přetiskována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele. Otištěné názory a stanoviska autora v časopise, nemusí vždy vyjadřovat názory a stanoviska vydavatele. Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované materiály též na internetu a elektronickém časopise Dive Time.Bližší informace o psaní textu a dodání fotografií Vám rádi zašleme na e-mail! Dotazy posílejte na:

K materiálu nám prosím dodejte: vaše celé jméno a adresu trvalého bydliště, rodné číslo a číslo účtu pro zaslání honoráře. Honorář vám bude zaslán do 35 dnů od vydání čísla s publikovaným materiálem, zkrácený o 15% daň dle našich zákonů pro občany ČR a 10% daň pro zahraniční autory. Pokud se liší adresa trvalého bydliště od adresy k zaslání autorského výtisku, uveďte prosím obě adresy.

V případě porušení dohody mezi redakcí a autorem o původním materiálu redakce nevyplácí autorovi žádný honorář!Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
reklama www.clear-point.cz