Tomáš Sládek zemřel ve středu 6. dubna po pátečním ponoru s CCR Liberty v Ginnie Springs (Florida)

01. června 2016
mexiko jeskyne Tomás

Tomáš Sládek byl instruktor I*** CMAS, GUE, instruktor Trainer IANTD, instruktor rebreatheru CCR Liberty. V první řadě ale otec, manžel, syn a kamarád.

Tomáš Sládek zemřel ve středu 6. dubna po pátečním ponoru s CCR Liberty v Ginnie Springs (Florida, USA)

Tomáš Sládek byl instruktor I*** CMAS, GUE, instruktor Trainer IANTD, instruktor rebreatheru CCR Liberty. V první řadě ale otec, manžel, syn a kamarád.

Hned ze začátku musím všechny upozornit, že celý případ je stále předmětem vyšetřování a vzhledem k povaze nehody nelze zveřejnit podrobnější informace.

Tomáš SládekDne 1.4.2016 se Tomáš potápěl v jeskynním systému Ginnie Springs, přesněji Devil´s Eye, na severní Floridě. Ponor naplánoval jako sólo a podle toho měl nastavenou i konfiguraci výstroje. Sólo ponor v Ginnie Springs je povolený, legální a je tu zcela obvyklý. K ponoru použil CCR Liberty a bail out láhev AL80, měl suchý oblek a další výstroj a vybavení pro potápění v jeskyni vč. světel aj..

Tomáš mi před odjezdem na potápění telefonoval, byl v psychické pohodě, naopak spal lépe a déle než v ČR, začal jíst zdravě, zhubnul, před ponorem i hodně pil a vše si na svůj první jeskynní ponor na Floridě řádně v klidu a včas připravil. Blízko Ginnie Springs i přespal, aby byl druhý den fit a nebyl unavený z cesty. V telefonu jsme si povídali o našich soukromých plánech hned po návratu do ČR (mělo být 17.4.), o cestování do Indonésie a Mexika za potápěním, o pracovních plánech. Moc se těšil do jeskyně a moc se těšil už také domů, už tam byl přeci jenom skoro 6 týdnů.

Co vedlo k Tomášově smrti, jsou zatím jen dohady a spekulace. Řada lidí, se kterými komunikuji, znala Tomáše a věří jeho schopnostem, a domnívají se, že prvotní příčinou bylo něco jiného, selhat a zradit ho muselo něco jiného. Ale to nám není stále známo.

Tomáš Sládek

Zda selhala technika, jak se někteří domnívají, jsou zatím jen dohady a spekulace. Na tuto otázku dosud není známa odpověď. Zda selhalo jeho zdraví, neznáme odpověď. Ale cítil se dobře, byl v pohodě, žádné vážné zdravotní problémy neřešil. Zda selhaly jeho potápěčské schopnosti, znalosti, může již být odborníkům známo, tyto informace musí zůstat nadále nezveřejněny. Od začátku jsem stoprocentně přesvědčena a dala bych ruku do ohně, že jeho „hlava“ a jeho potápěčské dovednosti ho nezradily. Co ho tedy zradilo a kde došlo k selhání, čeho nebo koho, na to si musíme počkat. Vyšetřování může ale trvat měsíce i roky a pravda nemusí vyjít ani poté najevo. Co bylo tedy příčinou, následkem a konečným důsledkem, který jediný známe, nikdo neví, vše je předmětem vyšetřování.

Ginnie Springs

O jeho nehodě, která se stala v pátek 1.4., byli jako první v ČR informováni jednatelé firmy Divesoft, pro které na Floridě pracoval a pomáhal rozjet pobočku v USA, školil personál, ale již pár let pro ně pracoval v ČR. Ti mi teprve volali a informovali. Ihned jsem volala večer do nemocnice a druhý den již zařídila vše k odletu do států. Tomáš zemřel ve středu 6.4., o čemž jsem firmu Divesoft informovala týž den. Ti byli o Tomášově úmrtí informováni, stejně jako Tomášovy rodiče.

Po celou dobu mě podporovali mí kamarádi v ČR a největší pomoci se mi dostalo od Pavla K. a jeho rodiny, ale citelnou podporu jsem našla i na straně zaměstnanců odd. emergency.

holky

Do Ginnie Spring jsem jela vyzvednout auto firmy Divesoft, takže jsem měla možnost vidět místo, které Tomáš viděl naposledy. Je to opravdu krásné místo na světě a už vím, proč se tam chtěl Tomáš se mnou potápět. Vinu na jeho smrti jeskyně nenese, Tomáš měl jeskyně rád a uměl se v nich pohybovat.

Moc nám všem bude chybět. Čest jeho památce. Manželka Michaela s dcerou Marií

Ginnie Springs Ginnie Springs

Foto: Michaela Sládková

ENGLISH VERSION

Tomas Sladek died after diving with CCR Liberty in Ginnie Springs

mexiko jeskyne Tomás TOMAS SLADEK - I*** Instructor CMAS, GUE, IANTD Instructor Trainer, CCR Liberty rebreather instructor. But first and foremost father, husband, son and friend.

Right from the beginning I have to point out that the whole case is still under investigation and the nature of the incident does not allow disclosing more details at this moment.

On April 1, 2016, Tomas was diving in Ginnie Springs cave system in northern Florida, specifically the Devil's Eye. The dive was planned as solo and accordingly he configured his equipment. Solo diving at Ginnie Springs is allowed, legal and quite common. The diving gear consisted of CCR Liberty and bail out bottle AL80, a dry suit and other specific equipment for cave diving, incl. lights, etc. Tomas called me before diving over the phone, he felt very well, slept better and longer than usually at home, began to eat healthy food, lost weight. Before immersion he kept himself properly hydrated and got everything well prepared for his first cave dive in Florida. He spent the night before near Ginnie Springs in order to be fit and relaxed the next day. On the phone we talked about our family plans after returning to the Czech Republic (should have been on 17 April), about traveling to Indonesia and Mexico for diving, as well as discussed our work plans. He was really looking forward to get himself into the cave and at the same time happy to get back home soon – he has been traveling for nearly six weeks.

Tomáš Sládek2

What led to Tomas’ death are still only rumors and speculations. Many people I spoke to knew Tomas, highly regard his diving abilities and assume that the cause was something beyond his control. Who knows…

Some people believe that equipment malfunctioned, again just speculation at this moment. About his health. He felt well and was not aware of any medical problems, it is not know. I am absolutely convinced that his diving experience and abilities did not cause the accident. Hence, we have to wait for the outcomes of investigation to find out what went wrong. Of course, such investigation could take months, even years, and the truth may not reveal itself at all. Whether there is another failure, those factors could be more, again, is not known.

Tomáš Sládek

Divesoft company owners were the first people informed about his accident in the Czech Republic (accident happened on Friday, 01/04). He had been working in Florida for them and helped to launch a branch, train local staff, after several successful years of co-operation back home. They informed me about the situation. I immediately called to the hospital and arranged everything to fly to the States the following day. Tomas died on Wednesday, 6 April. Consequently, I informed his employers as well as his parents. I am very grateful to all my friends who supported me in the Czech Republic, especially to Pavel K. and his family. Very helpful were also all the people from the Emergency Department (Kim, Sara, Amy etc.).

Later, I was back to Ginnie Springs to pick up his company car. Such a beautiful place… Now I know why Tomas wanted so much to dive here, one day also together with me. We should not blame the cave for his death. Tomas loved caves and knew how to behave there. Much all of us will miss him. Honor his memory.

Wife Michaela and daughter Marie

Translate by DF

Diskuse

Diskuse není povolena.

reklama pojistovna ERGO
Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
Z našeho e-shopu
A Tričko BUDDY, nová kolekce 2016, žába, bílé 155 g
A Tričko BUDDY, nová kolekce 2016, žába, bílé 155 g
Cena před vánoční akcí: 259 Kč! Nový originální design kolekce triček Buddy 2016....
více z e-shopu
reklama www.fourthelement.cz