Potápění po očkování vakcínou COVID-19

14. dubna 2021

covid a potapeni s buddyNásledující doporučení odrážejí postoj belgické společnosti pro potápění a hyperbarickou medicínu (SBMHS-BVOOG) a jsou v současné době hodnoceny EUBS, ECHM a DAN Europe. Byly sestaveny na základě údajů dostupných v okamžiku zveřejnění a mohou být předmětem dalších úprav.

V dokumentaci poskytnuté Evropskou lékovou agenturou (EMA) bylo v rámci procesu hodnocení vakcíny týkající se vakcín schválených pro použití v Evropě uvedeno, že po očkování mohou nastat některé nežádoucí účinky.

Tyto nežádoucí účinky jsou obecně mírné a obvykle společné pro jakýkoli typ vakcíny, např. bolest hlavy, mírná horečka, nevolnost, bolest v místě vpichu, závratě, gastrointestinální poruchy, lymfadenopatie, tromboembolické příhody atd. Bylo prokázáno, že se vedlejší účinky vyskytují většinou mezi 12 a 48 hodinami po očkování a v ojedinělých případech se mohou objevit příznaky prodloužit až na 7 dní. Závažné nežádoucí účinky, jako je anafylaxe, jsou naštěstí extrémně vzácné a byly pozorovány většinou u osob s více alergiemi; mají tendenci se objevit okamžitě, během prvních 30 minut po očkování. Nežádoucí účinky byly také častěji hlášeny po druhé dávce vakcíny.

Přestože je drtivá většina dosud hlášených nežádoucích účinků mírná a nijak nezpochybňuje bezpečnost schválených vakcín, mohou být dále zlepšeny podmínkami potápění, jako je ponoření, tlak a hypoxické / hyperoxické prostředí. Dále je možné, že některé z imunologických účinků očkování vakcínou COVID-19 mohou dočasně ovlivnit riziko onemocnění spojeného s potápěním. Neoficiální případy příznaků, které mohou souviset s dekompresní chorobou (DCI) po beznadějných ponorech v bezpečném rozmezí pro DCI, způsobily v komunitách potápěčů určité obavy.

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné důkazy týkající se dopadu podmínek potápění na závažnost nežádoucích účinků ani na výsledný dopad na výkon potápěčů s ohledem na bezpečnost potápění. Vezmeme-li v úvahu, že tyto vakcíny jsou novými farmakologickými produkty, a abychom zajistili, že výše popsané nežádoucí účinky nebudou mít vliv na dokončení jakýchkoli úkolů souvisejících s bezpečností, rádi bychom upozornili potápěčskou komunitu na informace a pokyny poskytované WHO, EMA a ECDC o očkování proti COVID-19, a přidala by následující konkrétní doporučení pro potápěče: S ohledem na nutnost co nejdříve omezit nebo ukončit pandemii COVID-19 a protože v tomto okamžiku se zdá, že jediným způsobem, jak toho lze dosáhnout, je rozsáhlé očkování, důrazně se doporučuje, aby všechny osoby dostaly COVID-19 jakmile budou vakcíny k dispozici, v souladu s národním plánem zavedení vakcíny COVID-19. Potápěči by měli zvážit čekací dobu minimálně 7 dní po každé dávce vakcíny COVID-19, než se zapojí do potápěčských aktivit se stlačeným plynem nebo zadržením dechu.

U potápěčů se doporučuje prodloužit tento interval na 14 dní. A také těmto:

A. Kteří měli po očkování nežádoucí účinky přetrvávající déle než 48 hodin

B. S osobními rizikovými faktory pro zdraví, jako jsou mimo jiné: Nadměrná tělesná hmotnost Chronické metabolické onemocnění (včetně cukrovky) Kouření Užívání léků, které mohou zvýšit riziko tromboembolických příhod (včetně perorálních kontraceptiv). Nebo jakákoli kombinace výše uvedeného

C. Kdo si přeje provádět ponory, které vyžadují specifické technické dovednosti nebo které překračují hranice bezdekompresního rekreačního potápění (technické potápění, hluboké dekompresní potápění)

Potápěčům se doporučuje konzultovat svůj zdravotní stav s praktickým lékařem v případě, že vedlejší účinky očkování COVID-19 přetrvávají po dobu více než 48 hodin po očkování. V případě, že se po zdánlivě nízkorizikových ponorech provedených v 7denním období po očkování vakcínou COVID-19 objeví příznaky, které mohou souviset s potápěčskou chorobou, doporučuje se konzultace s odborníkem na potápěčskou medicínu. Doporučujeme všem potápěčům a místním potápěčským federacím a vědeckým společnostem, aby hlásily jakékoli takovéto incidenty lékařské divizi DAN Europe na adrese medical@daneurope.org Vzhledem k tomu, že očkování COVID-19 zcela nechrání před možností přenosu viru SARS-CoV2 na jiné osoby, musí všichni potápěči, očkovaní či nikoli, nadále dodržovat ochranná opatření (vzdálenost, maska, hygiena).

COVID TIME od DAN Aktualizováno 2. dubna 2021 Volný překlad: Michaela Sládková, BUDDYMAG

Diskuse

celkem komentářů: 0 vložit komentář

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.

reklama https://www.kws-shop.cz/potapecske-potreby/
Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
Z našeho e-shopu
č. 89 - 2/2022 - březen/duben
č. 89 - 2/2022 - březen/duben
Dvojčíslo BUDDY 89/90 ke stažení
více z e-shopu
reklama pravni poradna zdarma, zpozdeny let