Ochrana karet, mořských želv v Rudém moři

24. srpna 2018
zelvy potapeni

Turtle Watch

Text a foto: Michaela Sládková

Projekt Turtle Watch Egypt je projekt podporovaný společností HEPCA, ve spolupráci s dalšími organizacemi (Boomerang for Conservation Earth a Dánská ZOO), a je podporovaný i nadací The Rufford Foundation. kareta potapeni

Shromažďuje fotografie, informace o mořských želvách v Rudém moři, aby mohli identifikovat jednotlivé želvy, posoudit početnost, jejich pohyb, výskyt a migraci, vytvořit databázi těchto chráněných živočichů. Zaměřuje se také na podporu kodexu chování a osvědčených postupů pro turisty a návštěvníky destinací, kteří plavou a potápějí se v oblastech s výskytem karet mořských, organizují školení pro potápěčská centra v Egyptě ad.

Mořské želvy jsou dlouhožijícími plazy, kteří jsou charakterističtí pomalým růstem, pozdní sexuální zralostí a vysokou mírou úmrtnosti během prvních vývojových stádií (vejce, mláďata, mladiství). Z tohoto důvodu jsou mořské želvy považovány za extrémně zranitelné a obnova populace může trvat desetiletí. V současné době existuje sedm druhů mořských želv, které lze nalézt v Egyptě v Rudém moři: Kareta obrovská Chelonia mydas, Kareta pravá Eretmochelys imbricata, Kožatka velká Dermochelys coriacea, Kareta obecná Caretta Caretta a Kareta zelenavá Lepidochelys olivacea. Všechny tyto druhy jsou uvedeny v Červeném seznamu IUCN jako kriticky ohrožené, ohrožené a zranitelné. Kromě toho jsou všechny uvedeny v příloze I směrnice Úmluva o mezinárodním obchodu ohrožených druhů (CITES), která zakazuje jejich obchodování, lov a používání/využívání, vývoz. potapeni zelvy

Mořské želvy tráví 99 % svého života v mořích a oceánech, nicméně je velmi málo známo o chování těchto živočichů pod vodou, ve vodě. V současné době je většina výzkumného úsilí soustředěna na mořské želvy při hnízdění, protože studie o jejich chování ve vodě jsou velmi náročné a nákladné, a představují řadu logistických problémů od povětrnostních podmínek, omezeného přístupu ke klíčovým lokalitám i nedostatku dostupnosti zkušených biologů. Nicméně, velmi důležité informace mohou být získané ze studií pod vodou, které se týkají stravování, migračních vzorců a krátkodobých studií pohybu, růstu a interakce s lidskými aktivitami.

V současné době je velmi málo informací o mořských želvách. Z tohoto důvodu se rozhodla organizace HEPCA k zahájení projektu TurtleWatch - Egypt. Cílem je shromáždit informace o mořských želvách, sběr dat, aby byly k dispozici znalosti o jejich přirozeném mořském prostředí i o jednotlivcích.

CO JE TURTLEWATCH - EGYPT 2.0?

potapeni egypt

TurtleWatch - Egypt 2.0 je občanská věda zaměřená na sběr údajů o mořských karetách v egyptské části Rudého moře. Samotný projekt začal již v roce 2011 v rámci HEPCA. Byl navržen tak, aby se mohly shromažďovat informace od profesionálních a rekreačních potápěčů. Údaje shromážděné dobrovolníky na moři se ukázaly být velmi užitečné v řadě průzkumů zaměřených na korálové útesy, mořské savce, ryby a nyní i želvy. Nedávné studie také naznačují, že mnoho rekreačních potápěčů považuje za účast v sběru dat jako příležitost přispění k ochraně mořského života a životního prostředí. Mořské želvy jsou snadno identifikovatelné druhy, proto jsou vhodné pro pozorování a sledování dobrovolníky z řad amatérů, nevědců, neodborníků. V roce 2015 byl původní protokol o sběru dat podstatně změněn, byly představeny nové způsoby, a v roce 2018 byl projekt konečně znovu obnoven ve velkém s názvem TURTLEWATCH - EGYPT 2.0.

rude more potapeni egypt

Kdo se může účastnit? Program Turtle Watch je otevřen všem potápěčským a šnorchlovacím centrům pracujících v oblasti egyptského Rudého moře, pro všechny návštěvníky, plavce, šnorchlisty, potápěče. Co potřebujete? Chcete-li se zúčastnit průzkumu Turtle Watch, musíte být dobrým terénním pozorovatelem a informovat o mořské želvě v pravidelných intervalech. Podvodní fotoaparát nebo kamera jsou zcela nezbytné a zásadní pro hlášení vašich pozorování. O jaké informace je zájem? Fotografie (pravé i levé části hlavy, různé jizvy, malformace, chybějící ploutve, krunýře ze shora, zobáku), název potápěčské základny, se kterou jste se potápěli (kdo uspořádal šnorchlování), jméno fotografa, datum pořízení, místo – lokalita, kde jste snímek pořídili (název lokality, zátoky, hotelu), uvítají se i další informace, které už nejsou zásadní, ale zajímavé, jako je hloubka (v jaké hloubce jste viděli želvu), teplota vody, aktivita želvy (zpravidla jsou pozorovány při krmení, plavání, při odpočinku, v čistící stanici, při nadechování na hladině), popřípadě, zda byly v okolí další želvy.

Identifikační klíč

potapeni egypt buddy zelva

Nejsnazší způsob identifikace druhů mořské želvy spočívá v tom, že se počítají skvrny na trupu a na hlavě. Někdy může tvar karety už sám o sobě umožnit identifikovat druh želvy. Přibližná velikost krunýře, odhad délky od krku až po ocas. Vzhledem k tomu, že potřebujeme dodržet minimální vzdálenost dva metry od želvy, nejlepší způsob, jak odhadnout délku krunýře je v porovnání s délkou něčeho jiného (potápěčem, úsekem útesu apod.), délka ocasu, délka krku i hlavy.

Zájem je i o informace o zvláštním chování želv nebo neobvyklé rysy. Vše bude zpracováno a veškeré informace jsou pro tým projektu užitečné. V Egyptě je několik známých lokalit s výskytem karet. Například zátoka 30 km na sever od Marsa Alam, Abu Dabbab (Otec hromu/zemětřesení), kde je písečná pláž a hloubka od 0 do 30 m. Jde o širokou zátoku s velkou travnatou loukou, kde se pase velké množství želv a občas i dugong. Na severní straně se nachází krásná korálová zahrada. V současné době měli zájem zejména o fotografie karet z lokality Abu Dabbab a okolních zátok: Marsa Jabal el Rosas/Gebel Rosas (Olověný kopec) u hotelu Aurora Bay, Marsa Egla (Zátoka telat), Marsa Moray/Muray/Mooren (Zátoka murén), Marsa Assalaya (Sladká zátoka/Medová zátoka).

Jak se chovat při fotografování?

Nedělejte žádný hluk, nekřičte, nekopejte bláznivě nohama nebo ploutvemi, nemáchejte divoce rukama (pokud se zrovna netopíte), pohybujte se tiše a pomalu. Zachovejte si distanc min. dva metry od želvy. Vypněte světla, pokud používáte u videa, vypněte blesky, nepoužívejte na fotografování. Představte si, že by k vám někdo přišel na metr, dva a blýskal do očí… nic moc, že? Mořské želvy mají rády spíš tmu, tmavší prostředí, kde se cítí bezpečněji. Nepronásledujte želvy, nehoňte je, na hladině, kde se potřebují nadechnout, zachovávejte vzdálenost min. 10, lépe 15 metrů. Želva, pokud je v klidu a cítí se dobře, se potřebuje 2-3x na hladině nadechnout před tím, než se vrátí ke dnu. Nebojte se, želva, cítí-li se dobře, zůstává na místě a z hladiny se vrací zpět. Nesahejte na želvy, nedotýkejte se jich, nesnažte se jim nějak pomáhat. Pokud máte pocit, že nějaká želva potřebuje pomoc, kontaktujte organizaci Hepca nebo TurtleWatch.

23. květen je označován za světový den želv. Připomíná nám to, že svět je velmi křehký a některé živočišné druhy nám mizí před očima a je potřeba je chránit. Pojďme se tedy zapojit i my, potápěči, do ochrany těchto plazů, které pod vodou tak rádi obdivujeme a fotografujeme. Za redakci Buddy jsme již naše záběry s karetami za 20 let potápění zaslali. Díky našim fotografiím mohli odborníci identifikovat dosud známé i jim neznámé jedince, a objevili mezi desítkami, stovkami našich záběrů, i zcela pro ně nového jedince, kterého jsme měli možnost sami pojmenovat. Naše malá mořská želva dostala jméno Maria. Organizaci jsme zaslali i pár doporučení i zkušeností z jiných míst světa, na osvětě návštěvníků, ale i center, neustále pracují. Pokud uvidíte vy sami někoho, kdo nerespektuje zákony i přírodu, můžete to nafotografovat, natočit a zaslat organizaci také.

Kontakt: www.facebook.com/turtlewatchegypt/, turtlewatchegypt@gmail.com, turtlewatch@hepca.org

Diskuse

celkem komentářů: 0 vložit komentář

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.

reklama tusa.nl
Buddy Potápění
On-line kalkulátor cestovního pojištění pro potápěče
Anketa
Anketa není vypsána.
archiv anket
Z našeho e-shopu
č. 32 - 5/2012 - září/říjen
č. 32 - 5/2012 - září/říjen
V BUDDY Potapeni c. 32 se doctete neco o potapeni na Velkem barierovem utesu, na Bahamach se...
více z e-shopu
reklama www.fourthelement.cz